Voorwaarden

Reservering- & Verblijfsvoorwaarden Camping Fontana s.r.o.

RESERVEREN
Reserveren is mogelijk middels het volledig invullen van het boekingsformulier (wat te vinden is op onze website) en te mailen.
Per kampeerplaats/accommodatie dient 1 reserveringsformulier ingevuld te worden.
Aankomst en vertrek is mogelijk op alle dagen van de week. Dit geldt ook voor de huur van accommodaties.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en voorkeuren van onze Gasten. Een voorkeur voor een staanplaats nummer is altijd onder voorbehoud.

BETALINGEN
Na ontvangst van het reserveringsformulier zenden wij een bevestiging / aanbetalingsfactuur via ons Nederlands boeking kantoor.
Het bedrag van aanbetaling is 50 % van de totale huursom, deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op onze Nederlandse bankrekening, zoals die is vermeld op de factuur.
Je kunt dit bedrag ook overmaken middels een   Ideal betaling zoals vermeld in de begeleidende mail.

De tweede factuur ontvangt u circa 6 weken voor de aankomstdatum en dient dan eveneens binnen 14 dagen voldaan te worden.
Bij reserveringen binnen 6 weken voor aankomst, dient het totale verschuldigde bedrag bij ontvangst van de factuur binnen 7 dagen voldaan te worden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn, dien je contact met ons op te nemen, waarbij wij het recht behouden om de reservering te annuleren.

PRIJZEN
De genoemde prijzen zullen, behoudens drukfouten, wijzigingen in BTW tarieven, heffingen
van overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen, ongewijzigd  blijven gedurende het hele genoemde jaar.
De facturen en kassabonnen zijn in euro’s afgedrukt, waarbij de koers elk moment  automatisch is aangepast aan de geldige koers van de Tsjechische Nationale Bank ( CNB ).
Je kunt op Camping Fontana contant betalen in Kronen of Euro’s, maar je kunt er ook gewoon pinnen.

WIJZIGINGEN IN BEVESTIGDE RESERVERINGEN
Wijzigingen en aanpassingen worden kosteloos door gevoerd op bestaande reserveringen.
Op aanpassingen ( verkorte van de gereserveerde periode ) zijn de voor dat gedeelte de
annuleringsvoorwaarden van toepassing.

AANKOMST & VERTREK
Kamperen: de staanplaatsen voor kamperen zijn vanaf 14.00 uur te betrekken en dienen bij vertrek voor 12 00 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten.
Verhuuraccommodaties: de gehuurde accommodatie is vanaf 16.00 uur beschikbaar voor
de huurder. Binnen 1 uur na de betrekking van het gehuurde dient men eventuele gebreken
en onvolkomenheden te melden op de receptie. Op de dag van vertrek dient de huurder de
gehuurde accommodatie voor 10 uur veegschoon en opgeruimd achter te laten.

ANNULEREN
Binnen 7 dagen na de datum van de reserveringsbevestiging is het annuleren van de reservering kosteloos, behoudens de reserveringen die binnen 6 weken voor de aankomstdatum zijn gemaakt.
Bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringbevestiging en 6 weken voor de aankomst wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht inclusief de reserveringskosten.
Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor de aankomstdatum wordt 90% van de totale huursom in rekening gebracht inclusief de reserveringskosten.
Bij annulering tussen 7 dagen voor aankomst en de dag van aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst ( graag melding) dan gereserveerd vindt geen terugbetaling van de gedane betalingen plaats.
Annuleringen dienen altijd schriftelijk (per mail) gedaan te worden.

VOORWAARDEN ANNULERINGSFONDS

Door deel te nemen in het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de  kosten van  annulering, van de verhuur accommodatie of kampeerplek, als één van de reisgenoten:
-plotseling ziek wordt ( geen corona gerelateerde ziekte) of gewond raakt te gevolge van een ongeval. Hiervoor dient een geldige medische verklaring te worden toegestuurd.
-te maken krijgt meteen sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden echtgenote. Echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters. Hiervoor dient een bewijsstuk  aan ons te worden gestuurd ( b.v. de rouwkaart).
Deelname in het annuleringfonds is slechts mogelijk direct bij de boeking. Tegelijk met de betaling van de eerste factuur ( binnen 14 dagen van de factuurdatum) zal ook 50 % van het bedrag van deelname aan het annuleringsfonds  voldaan moeten worden.
Bij niet betaling van het deelname bedrag, tegelijk met de 1e aanbetaling, wordt aangenomen dat er geen prijs wordt gesteld op deelname in het annulering fonds.  Het bedrag van deelname zal dan op de 2e factuur in mindering worden gebracht.
Deelname in het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de vertrekdatum, zoals ingevuld op het reserveringsformulier.
Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, zal terugbetaling plaats vinden na rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de accommodatie of kampeerplek te melden op de receptie. Om voor uitkering van het annuleringsfonds in aanmerking te komen, dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken  overlegd te worden. De terugbetaling geschiedt uitsluitend per bank.
Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en van de deelname kosten in het annuleringfonds.

De kosten van deelname in het annuleringfonds bedraagt 8 % van de huursom.

Op al de overeenkomsten en verplichtingen van Camping Fontana s.r.o. en Park Volmanec s.r.o. zijn de  deelname aan het annuleringsfonds zijn bovengenoemde voorwaarden van toepassing en  is het Tsjechisch recht van kracht.

Camping Fontana s.r.o. is ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank in Ceske Budejovice onder nummer  08075786.